luni, 6 decembrie 2010

+ Ce sunt Virtuţile?

Ce sunt Virtuţile?

Virtuţile sunt cele mai înalte calităţi divine cu care a fost înzestrat omul pentru ca prin intermediul lor acesta să poată manifesta Divinitatea, ele cuprinzându-se una pe alta într-o ordine bine prestabilită de Bunul Dumnezeu!
Toate virtuţile existente sunt conţinute de o singură virtute divină şi anume Iubirea!
A manifesta Iubirea înseamnă a manifesta virtuţi precum Credinţa, Compasiunea, Smerenia, Pacea, Bunătatea, Înţelepciunea, Inteligenţa,Voinţa, Răbdarea, Curajul, Puterea, Cunoaşterea şi cu toate aceste pe însuşi Dumnezeu!

Diferenţa între un înger şi un demon este că cel din urmă nu poate manifesta cea mai puternică dintre virtuţi şi anume Iubirea, însă la fel ca şi îngerul poate manifesta oricare altă virtute mai ceva decât un om în trup, dar toate bine înţeles din interes!

+ Ce este Eliberarea de Ignoranţă?

Ce este Eliberarea de Ignoranţă?

Eliberarea de Ignoranţă este eliberarea din lanţurile întunericului şi Comuniunea Tainică cu Dumnezeu a Tot Cuprinzătorul! Este punctul în care OM-ul este cu adevărat un KŞA(zeu) - un Fiu a Lui Dumnezeu/al Luminii şi înceteză a mai fi un fiu al omului ignorant.

Este starea în care omul este conştient de propria sa natură având culoare aurei doar verde fosforescent (auriu+verde) şi reprezintă începutul Elevării Divine! Abia în acest moment se poate spune că omul eleveză! Pănă la această elevare nu facem decât eforturi de a îndrepta greşelile şi de a nu mai fi ignoranţi ajungând astfel unde eram înainte de a cadea!
Ignoranţa reprezintă sursa tuturor suferinţelor noastre, dar Eliberandu-ne de ea simţim Armonia şi Iubirea lui Dumnezeu aşa cum o şi primim de fapt, dar nu suntem conştienţi de ea!

Această Eliberarea este unul dintre cele mai importante lucruri pe care trebuie să le realizăm pe acestă planetă!

sâmbătă, 4 decembrie 2010

+ Ce sunt Siddihs-urile(Perfecţiunile)?

Ce sunt Siddihs-urile(Perfecţiunile)?

Siddish este un cuvânt sanscrit ce înseamnă calitate specială sau perfecţiune şi se referă la ceea ce oamenii moderni numesc Putere Paranormală!

Aceste perfecţiuni sunt prezente în fiecare dintre noi într-o stare mai mult sau mai puţin latentă!
Ele sunt clasate în principiu ca 8 perfecţiuni majore şi 32 perfecţiuni minore! Ele pot fi de origine psihică sau spirituală!
Câteva exemple sunt: Clarvederea, Clarauzul, Clarmirosul, Telepatia, Dedublarea, Dematerializarea/Materializarea, Teleportare, Bilocaţia, Levitaţia, Invizibilitatea, Inedia,Telekinezia, etc.

Despre ele se spune că nu e bine sa ţi le doreşti cu ori ce preţ deoarece poţi rămâne la acel nivel de fachir al celui care face demonstraţii deşarte fără a mai fi conştient de scopul său în viaţă.
Ele sunt date doar în folosul maestrului şi umanităţii! Activarea lor se face forţat sau odată cu elevarea! Iisus Hristos avea perfecţiunile active folosindu-le în diverse situaţii pe Calea pe care a mers!

Cu ajutorul acestora omul poate urca, dar şi cădea!
Doar OM-ul care urmează şi aspiră către Lumina şi Iubirea lui Dumnezeu poate să le folosească conform Voii Acestuia!
Aceasta este adevărata natură a OM-ului!

Pentru a putea trezi şi folosi într-un mod benefic aceste perfecţiuni trebuie să avem Focul Interior(Kundalini) trezit conform Voi Domnului prin controlul absolut asupra a trei factori importanţi precum energia mentală, respiraţia şi energia sexuală, el reprezentând Forţa Vitală Primordială sau Forţa Generativă care ne menţine în viaţă şi ne oferă resursele necesare pentru a eleva! (vezi mai multe informaţii despre Focul Interior la Intrebări şi Răspunsuri)

Cateva Siddihs explicate:
1. Clarauzul:
- Capacitatea de a primi răspunsuri la întrebari şi idei "geniale" de la entităţile din astral.
2. Telepatia:
- Capacitatea de a comunica mental cu alte persoane prin imagini şi cuvinte(dialog).
3. Clarmiros:
- Capacitatea de a simşi mirosul a ceea ce ne înconjoara fără a intra în contact cu el, dar şi de a simţi mireasma Sfântului Duh numit de alchimişti Mercurul Filosofilor.
4. Clarviziunea:
-Capacitatea de a putea vedea entităţile din astral sau din alte lumi superioare sau inferioare; şi a unor momente din alte vieţi anterioare sau viitoare, personale sau ale altui individ, etc.
5.Telekinezia:
- Capacitatea de a mişca/manipula obiecte de la distanţă cu puterea gândului, voinţei.
6. Invizibilitatea:
- Capacitatea omului de a nu reflecta lumina permiţându-i să treacă prin el atunci când doreşte.
7. Dedublarea:
- Capacitatea de decorporalizare, iesirea constienta in astral cu sufletul! Debarasare temporară de corp rămânând conştienţi în acelaşi timp!
8. Bilocaţia:
- Capacitatea de a fi în doua sau mai multe locuri deodată.
9. Teleportare:
- Capacitatea de dematerializare şi materializare oriunde în spaţiu.
10. Inedia:
- Capacitatea de a supravieţui hrănindu-te cu prană-> nu mai eşti dependent de hrana fizică.
11. Levitaţia:
- Capacitatea de a nu simţi greutatea fizică – capacitatea de a dezvolta antigravitaţia.
12. Materializarea şi Dematerializarea:
- Capacitatea de a materializa şi dematerializa orice după dorinţă!

Mai multe informaţii + tehnici în cursuri!

duminică, 21 noiembrie 2010

+ Cine/Ce este Dumnezeu?

Cine/Ce este Dumnezeu?

Mai complex: Cine este Dumnezeu sau ce anume este El şi unde se găseşte El?

Acesta putem spune că este o întrebare pe cât de copilărească pe atât de serioasă care pe unii căutători de Adevăr îi urmăreşte toată viaţa!

Dumnezeu nu este o entitate exterioară nouă sau lucrurilor care ne înconjoară, El este Întregul, Tot ceea ce există la interior şi la exterior!
El este Existenţa şi NonExistenţa, Fiinţă şi Nefiinţă, Cel de Necuprins care a dat tututor lucrurilor şi fiinţelor formă şi viaţă din EL Însuşi prin EL Însuşi!
Vracii îl numesc Marele Spirit fară formă din care s-a născut Universul cu Formă! Fiecare stea, planetă, om, animal, planta sau orice altă fiinţă sau obiect sunt manifestări unice ale SALE!

EL se află atât în noi cât şi în jurul nostru! Pentru al cunoaşte nu trebuie decât să medităm la propria noastră natură!

"[...]s-a oprit şi o voce i-a spus:
Dumnezeu Tatăl nu este un bătrân venerabil, nu este materie. EL este însuşi Spiritul Universului - viaţa şi mişcarea acestuia. Expiraţia SA este Lumină,Culoare şi Sunet; Inspiraţia SA este Iubire, Adevăr şi Dreptate. EL este Unic, Etern şi Sfânt. EL este începutul şi sfârşitul a tot şi toate. Totul este mişcare, vibraţie şi sunet.[...] - a spus vocea!" - Jurnalul Doctorului Sotirios Crotos (informaţie primită de acesta într-o dedublare spontană în timp ce se intreba daca Tatăl este la fel ca Fiul)

vineri, 4 iunie 2010

+ Ce este Luminarea Minţii(Iluminarea)?

Ce este Luminarea Minţii(Iluminarea)?

Luminarea Minţii este nivelul la care adeptul unei căi spirituale a ajuns prin revelarea Sinelui Suprem din inima sa! Inima este Mintea şi prin inima ajungi la Scanteia Divină care se afla în Cavitatea Orginială din centrul capului!
Are trei trepte de manifestare în legătură directă cu trei culori pe care le manifestă aura sufletului:

1. Aura emanată de suflet este de culoare Albastră! Este stadiul în care adeptul ajunge să fie ghidat de Maestrul Divin Interior(Scanteia Divină) devenind propriul său Maestru!
Acesta este obictivul principal pe care îl urmăreşte un Maestru spiritual autentic când îşi ghidează adepţii! Şi anume să le arate Calea cea mai scurtă şi eficientă fiecăruia dintre ei pentru a deveni Proprii Lor Maestri!

2. Aura emanată de suflet este de culoare Indigo! Este stadiul în care adeptul se reindentifică încet încet din nou cu propria sa Scanteie Divină conştientizând tot mai multe părţi din Adevăr!
De obicei la cest nivel adeptului încep să i se activeze de la Sine anumite siddhis-uri (perfecţiuni/puteri paranormale) gen clarvederea, claraudiţia, telepatia, etc.

3. Aura emanată de suflet este de culoare Violet! Este stadiul în care adeptul fiind din nou unul cu Scânteia sa Divină devine un Maestru Spiritual autentic pentru el şi cei din jurul său!

Ar mai exista o formă la acestă ultimă treaptă în care aura emanată de suflet este de culoare Argintie ce desemnează un Maestru Spiritual înascut! Aceşti indivizi fac parte din rândurile celor care nu au avut parte de o formă de limitare în vieţile trecute sau nu s-au mai întrupat în această lume până acum! Motivele pot fi nenumărate!

Mai multe informaţii găsiţi în curs!

Elias Artistul,
5 iunie 2010

joi, 20 mai 2010

+ Ce este Această Lume şi care este Rostul Ei?

Ce este Această Lume şi care este Rostul Ei?

Această întrebare ne frământă pe fiecare dintre noi măcar odată în viaţă când ne aflăm la un moment de cumpănă sau pur şi simplu filosofăm pe această temă! Răspunsul pare inexistent sau cel puţin relativ lăsând loc întotdeaună de o modificare scurtă sau radicală de concepţie!

Doresc să răspund la această întrebare pentru început prin intermediul Artei Alchimice încercând să ofer cât mai pe scurt şi la obiect ceea ce este şi care este rolul acestei lumi făcând o analogie între ea şi Procesele de realizare a Marei Opere urmând să dezvolt ulterior!

Lumea nu este decât acel "cuptor alchimic" de care noi "materia de prelucrat" avem nevoie pentru a ne curaţa de propriile noastre impurităţi ajutându-ne de "agentul alchimic" numit viaţă, scopul final fiind Perfecţionarea noastră, "Marea Operă"!

Răspunsul este interpretabil, iar mulţi dintre voi probabil nu vor vedea partea cea mai importantă din el! Puţină strădanie şi nu vă complicaţi în analize!

Viaţa ca şi agent alchimic am putea să o privim ca pe cel de-al doilea Argint Viu fără de care nimic nu ar trăi, dar în acelaşi timp el în stare liberă este toxic şi distruge viaţa! Acest lucru este posibil în funcţie de utilizarea sa, corectă sau incorectă!

În Arta Alchimică indiferent dacă ai tot ceea ce îţi este necesar realizării Marei Opere, dacă nu ştii cum să coordonezi Lucrarea atunci aceasta este compromisă fiind posibilă chiar pierderea vieţii adeptului din propria lui ignoranţă şi neştire! Necunoaşterea unui legi nu ne scuză de a răspunde în faţa ei!

Termenul "materie de prelucrat" nu se referă la noi ca şi trup, ci la noi ca şi fiinţe spirituale ce doresc să se elibereze de ignoranţa şi prostia în care au căzut, prin reindentificarea lor ca parte din Existenţă şi Non-existenţă! Această explicaţie nu include întreg amalgamul de fiinţe spirituale existente datorită simplului fapt că nu toate au recurs la autolimitarea fiinţei lor!

Această lume în schimb am putea să o numim de asemenea şi Marele Test prin care o fiinţă adecvat Luminată doreşte să-şi pună la încercare capacitatea de manifestare a Virtuţilor sale (Iubire, Credinţă, Înţelepciune, Răbdare, etc) interacţionând în acelaşi timp cu cele mai inferioare forme de manifestare interioară (ură, invide, răutate, etc.)!

Această lume a "fizicului" este singura lume în care se pot manifesta laolată fiinţele luminate şi cele întunecate!

Ne naştem deci cu un singur scop, adică pentru a ne perfecţiona! Viaţa ne oferă tot ceea ce îi cerem cu o singură condiţie: "Să ştim cum să cerem!", "Să ştim cum să ne folosim de ea!"


Elias Artistul,
20 mai 2010

Pe scurt:

Întruparea Umană reprezintă Cuptorul Filosofic al fiinţei spirituale ce aspiră către Perfecţiunea Divină!”