joi, 20 mai 2010

+ Ce este Această Lume şi care este Rostul Ei?

Ce este Această Lume şi care este Rostul Ei?

Această întrebare ne frământă pe fiecare dintre noi măcar odată în viaţă când ne aflăm la un moment de cumpănă sau pur şi simplu filosofăm pe această temă! Răspunsul pare inexistent sau cel puţin relativ lăsând loc întotdeaună de o modificare scurtă sau radicală de concepţie!

Doresc să răspund la această întrebare pentru început prin intermediul Artei Alchimice încercând să ofer cât mai pe scurt şi la obiect ceea ce este şi care este rolul acestei lumi făcând o analogie între ea şi Procesele de realizare a Marei Opere urmând să dezvolt ulterior!

Lumea nu este decât acel "cuptor alchimic" de care noi "materia de prelucrat" avem nevoie pentru a ne curaţa de propriile noastre impurităţi ajutându-ne de "agentul alchimic" numit viaţă, scopul final fiind Perfecţionarea noastră, "Marea Operă"!

Răspunsul este interpretabil, iar mulţi dintre voi probabil nu vor vedea partea cea mai importantă din el! Puţină strădanie şi nu vă complicaţi în analize!

Viaţa ca şi agent alchimic am putea să o privim ca pe cel de-al doilea Argint Viu fără de care nimic nu ar trăi, dar în acelaşi timp el în stare liberă este toxic şi distruge viaţa! Acest lucru este posibil în funcţie de utilizarea sa, corectă sau incorectă!

În Arta Alchimică indiferent dacă ai tot ceea ce îţi este necesar realizării Marei Opere, dacă nu ştii cum să coordonezi Lucrarea atunci aceasta este compromisă fiind posibilă chiar pierderea vieţii adeptului din propria lui ignoranţă şi neştire! Necunoaşterea unui legi nu ne scuză de a răspunde în faţa ei!

Termenul "materie de prelucrat" nu se referă la noi ca şi trup, ci la noi ca şi fiinţe spirituale ce doresc să se elibereze de ignoranţa şi prostia în care au căzut, prin reindentificarea lor ca parte din Existenţă şi Non-existenţă! Această explicaţie nu include întreg amalgamul de fiinţe spirituale existente datorită simplului fapt că nu toate au recurs la autolimitarea fiinţei lor!

Această lume în schimb am putea să o numim de asemenea şi Marele Test prin care o fiinţă adecvat Luminată doreşte să-şi pună la încercare capacitatea de manifestare a Virtuţilor sale (Iubire, Credinţă, Înţelepciune, Răbdare, etc) interacţionând în acelaşi timp cu cele mai inferioare forme de manifestare interioară (ură, invide, răutate, etc.)!

Această lume a "fizicului" este singura lume în care se pot manifesta laolată fiinţele luminate şi cele întunecate!

Ne naştem deci cu un singur scop, adică pentru a ne perfecţiona! Viaţa ne oferă tot ceea ce îi cerem cu o singură condiţie: "Să ştim cum să cerem!", "Să ştim cum să ne folosim de ea!"


Elias Artistul,
20 mai 2010

Pe scurt:

Întruparea Umană reprezintă Cuptorul Filosofic al fiinţei spirituale ce aspiră către Perfecţiunea Divină!”