luni, 6 decembrie 2010

+ Ce sunt Virtuţile?

Ce sunt Virtuţile?

Virtuţile sunt cele mai înalte calităţi divine cu care a fost înzestrat omul pentru ca prin intermediul lor acesta să poată manifesta Divinitatea, ele cuprinzându-se una pe alta într-o ordine bine prestabilită de Bunul Dumnezeu!
Toate virtuţile existente sunt conţinute de o singură virtute divină şi anume Iubirea!
A manifesta Iubirea înseamnă a manifesta virtuţi precum Credinţa, Compasiunea, Smerenia, Pacea, Bunătatea, Înţelepciunea, Inteligenţa,Voinţa, Răbdarea, Curajul, Puterea, Cunoaşterea şi cu toate aceste pe însuşi Dumnezeu!

Diferenţa între un înger şi un demon este că cel din urmă nu poate manifesta cea mai puternică dintre virtuţi şi anume Iubirea, însă la fel ca şi îngerul poate manifesta oricare altă virtute mai ceva decât un om în trup, dar toate bine înţeles din interes!

+ Ce este Eliberarea de Ignoranţă?

Ce este Eliberarea de Ignoranţă?

Eliberarea de Ignoranţă este eliberarea din lanţurile întunericului şi Comuniunea Tainică cu Dumnezeu a Tot Cuprinzătorul! Este punctul în care OM-ul este cu adevărat un KŞA(zeu) - un Fiu a Lui Dumnezeu/al Luminii şi înceteză a mai fi un fiu al omului ignorant.

Este starea în care omul este conştient de propria sa natură având culoare aurei doar verde fosforescent (auriu+verde) şi reprezintă începutul Elevării Divine! Abia în acest moment se poate spune că omul eleveză! Pănă la această elevare nu facem decât eforturi de a îndrepta greşelile şi de a nu mai fi ignoranţi ajungând astfel unde eram înainte de a cadea!
Ignoranţa reprezintă sursa tuturor suferinţelor noastre, dar Eliberandu-ne de ea simţim Armonia şi Iubirea lui Dumnezeu aşa cum o şi primim de fapt, dar nu suntem conştienţi de ea!

Această Eliberarea este unul dintre cele mai importante lucruri pe care trebuie să le realizăm pe acestă planetă!

sâmbătă, 4 decembrie 2010

+ Ce sunt Siddihs-urile(Perfecţiunile)?

Ce sunt Siddihs-urile(Perfecţiunile)?

Siddish este un cuvânt sanscrit ce înseamnă calitate specială sau perfecţiune şi se referă la ceea ce oamenii moderni numesc Putere Paranormală!

Aceste perfecţiuni sunt prezente în fiecare dintre noi într-o stare mai mult sau mai puţin latentă!
Ele sunt clasate în principiu ca 8 perfecţiuni majore şi 32 perfecţiuni minore! Ele pot fi de origine psihică sau spirituală!
Câteva exemple sunt: Clarvederea, Clarauzul, Clarmirosul, Telepatia, Dedublarea, Dematerializarea/Materializarea, Teleportare, Bilocaţia, Levitaţia, Invizibilitatea, Inedia,Telekinezia, etc.

Despre ele se spune că nu e bine sa ţi le doreşti cu ori ce preţ deoarece poţi rămâne la acel nivel de fachir al celui care face demonstraţii deşarte fără a mai fi conştient de scopul său în viaţă.
Ele sunt date doar în folosul maestrului şi umanităţii! Activarea lor se face forţat sau odată cu elevarea! Iisus Hristos avea perfecţiunile active folosindu-le în diverse situaţii pe Calea pe care a mers!

Cu ajutorul acestora omul poate urca, dar şi cădea!
Doar OM-ul care urmează şi aspiră către Lumina şi Iubirea lui Dumnezeu poate să le folosească conform Voii Acestuia!
Aceasta este adevărata natură a OM-ului!

Pentru a putea trezi şi folosi într-un mod benefic aceste perfecţiuni trebuie să avem Focul Interior(Kundalini) trezit conform Voi Domnului prin controlul absolut asupra a trei factori importanţi precum energia mentală, respiraţia şi energia sexuală, el reprezentând Forţa Vitală Primordială sau Forţa Generativă care ne menţine în viaţă şi ne oferă resursele necesare pentru a eleva! (vezi mai multe informaţii despre Focul Interior la Intrebări şi Răspunsuri)

Cateva Siddihs explicate:
1. Clarauzul:
- Capacitatea de a primi răspunsuri la întrebari şi idei "geniale" de la entităţile din astral.
2. Telepatia:
- Capacitatea de a comunica mental cu alte persoane prin imagini şi cuvinte(dialog).
3. Clarmiros:
- Capacitatea de a simşi mirosul a ceea ce ne înconjoara fără a intra în contact cu el, dar şi de a simţi mireasma Sfântului Duh numit de alchimişti Mercurul Filosofilor.
4. Clarviziunea:
-Capacitatea de a putea vedea entităţile din astral sau din alte lumi superioare sau inferioare; şi a unor momente din alte vieţi anterioare sau viitoare, personale sau ale altui individ, etc.
5.Telekinezia:
- Capacitatea de a mişca/manipula obiecte de la distanţă cu puterea gândului, voinţei.
6. Invizibilitatea:
- Capacitatea omului de a nu reflecta lumina permiţându-i să treacă prin el atunci când doreşte.
7. Dedublarea:
- Capacitatea de decorporalizare, iesirea constienta in astral cu sufletul! Debarasare temporară de corp rămânând conştienţi în acelaşi timp!
8. Bilocaţia:
- Capacitatea de a fi în doua sau mai multe locuri deodată.
9. Teleportare:
- Capacitatea de dematerializare şi materializare oriunde în spaţiu.
10. Inedia:
- Capacitatea de a supravieţui hrănindu-te cu prană-> nu mai eşti dependent de hrana fizică.
11. Levitaţia:
- Capacitatea de a nu simţi greutatea fizică – capacitatea de a dezvolta antigravitaţia.
12. Materializarea şi Dematerializarea:
- Capacitatea de a materializa şi dematerializa orice după dorinţă!

Mai multe informaţii + tehnici în cursuri!