vineri, 4 martie 2011

+ Ce este Kundalini Shakti? (Forţa Generativă/Focul Interior)

Ce este Kundalini Shakti? (Forţa Generativă/Focul Interior)

Am constatat în decursul anilor că informaţiile puse la dispoziţie publicului larg despre Kundalini Shakti nu sunt doar puţine, ci unele sunt incomplete sau chiar greşite în funcţie de scoala spirituală de provenienţă, curentul spiritual new age de care aparţin sau din simpla corectare a lor după convingerile teoretice a celor care le-au studiat şi oferit mai departe fără a experimenta prin trăire ceea ce au parcurs!

Kundalini Shakti este energia ce reprezintă Forţa Primordială a Vieţii avându-şi orginea în centrul energetic Hui Yin din zona perineului (între anus şi organele sexuale), care pentru a se purifica ascensionează pe Canalul de Control numit Du Mo (median posterior corpului - pe direcţia coloanei), până în creştetul capului în centrul energetic Bai Hui de unde coboară în continuare pe Canalul Funcţiei numit Ren Mo (median anterior) înapoi spre Hui Yin, unde la nivelul abdomenului inferior o parte trece pe Canalul Vitalităţii numit Chong Mo (median central) pentru aşi îndeplini obligaţiile din punct de vedere spiritual şi vital. Restul Energiei Kundalini se întoarce purificată în Hui Yin spre aşi continua îndatoririle pe restul canalelor psihice (nadisuri) ce pornesc din acest centru energetic!

Kundalini Shakti sau Energia Kundalini în cadrul Cursului de Spiritualitate Da.Kşa - Calea Zeilor se numeşte Forţa Generativă sau Focul Viu (prima denumire aparţine Daoiştilor, iar cea de a doua denumire Alchimiştilor)!

Fig.1: Canalele Du Mo, Ren Mo şi Chang Mo; centrii energetici Hui Yin şi Bai Hui; 
sensul Energiei Kundalini pentru purificare corectă şi ascensionare!

În Fig.1 am încercat să arăt cât mai exact cum arată aceste canale şi care este sensul Energiei Kundalini (Forţei Generative) într-o practică cât mai corectă! Am să revin cu nişte imagini mai corecte pe viitor folosite în cursuri! În această imagine nu am reprezentat celelalte canale energetice ce pornesc din Hui Yin!

Energia Kundalini circulă pe toate canalele psihice din corp (aceste canale sunt energetice), iar printr-o activare a ei mai puternică toate aceste canale se curăţa de impurităţi şi blocaje corpul recuperându-şi vigoarea şi prospeţimea!

Unul din semnele cele mai clare al creşterii activităţii acestei Energii Kundalini este faptul că încep să se manifeste la început spontan, iar mai apoi controlat primele puteri paranormale precum clarvederea, clarauzul, dedublarea, telepatia, etc...

În practica daoistă originală se urmareşte ca prin intermediul purificării şi ascensionării corecte a Energiei Kundalini să se dezvolte şi să se hrănească fetusul nemuritor ce il ajută pe adeptul să devină cât mai imun trecerii timpului şi cât mai capabil în al manifesta pe Dao (Dumnezeu)!

În încheiere nu vă pot spune decât că acestă energie o avem cu toţii, ea fiind suflarea de Viaţă asupra bucăţii de "lut" din care ne-a fost "clădit" trupul de către Dumnezeu! (făcând referire la Geneza Biblică)
Prin scăderea activităţii acestei Energii Kundalini încep să apară dezechilibre chimice şi fiziologice la nivelul organismului cu finalitate patologică (boli). Scăderea activităţi vine ca efect al ignoranţei în care complacem!
O dată cu creşterea activităţii şi trezirii Ei din toate punctele de vedere viaţa noastră se îmbunătăţeşte şi ne vindecăm de toate bolile manifeste în corp!

Toate cele bune!
Artifex


Pentru Activare/Creştere a activităţii Energiei Kundalini se pot aplica tehnici din cursul de Da.kşa - Calea Zeilor! www.daotech.eu