vineri, 26 iulie 2013

miercuri, 10 iulie 2013

Modificări importante cu privire la structura cursului Da.Kşa - Calea Zeilor

Noul curs se va axa foarte mult pe ideea de alchimie interioară şi practici spirituale pentru dezvoltarea personală. Practicile din curs vor urmări de la a antrena Forţa Generativă (Kundalini Shakti) şi anumite energii ce se găsesc în corp în diverse procese de transformare/transmutaţie (regenerare/reîntinerire) până la activarea anumitor capacităţi speciale aflate momentan mai mult sau mai putin la un nivel scazut de manifestare.

Scopul acestui curs nu este în schimb de activare a diverselor capacităţi paranormale, ci de a ajuta adeptul să îşi descopere adevărata identitate, de a antrena procesele de regenerare/intinerire a acestuia, de ai face cunoscută adevărata practică alchimică interioară, de al pregăti  pentru pasul al doilea pe drumul alchimiei (alchimia exterioară practică ce nu poate fi realizată fără alchimia interioară), de a învăţa cum să elimine bolile din organism, de a învăţa cum să îi ajute pe cei apropiaţi lui.

"A urma o Cale Spirituală autentică ce are drept finalitate Mântuirea/Luminarea Minţii şi în final Eliberarea de Ignoranţă înseamnă a merge pe calea Iubirii şi Fericirii; înseamnă a lăsa Conştiinţa Divină să se manifeste prin tine alături de Virtuţi şi de toate Misterele Divine; înseamnă a deveni tu însuţi un Canal de Lumină Necreată şi Iubire spre această Lume; înseamnă a te face cu adevărat util şi a aduce cel mai de preţ ajutor posibil umanităţii Îndumnezeind-o pentru început prin propria ta transmutare/transformare dintr-un fiu al omului într-un Fiu al lui Dumnezeu (adevărata natură umană)!" Da.Kşa - Calea Zeilor, Gradul I - Artifex

Cuprinsul primului grad (principalele capitole):
Capitolul 1 Prezentare a cursului şi noţiuni introductive în spiritualitate;
 • Introducere şi despre importanţa unei căi spirituale
 • Principii spirituale
 • Reguli ale alchimiştilor
 • Legi alchimice universal valabile
Capitolul 2 Alchimia ca ştiinţă, artă şi spiritualitate;
Capitolul 3 Cine sunt eu?
 • Fizic – Instinct moştenit genetic (Berseker – animal uman)
 • Suflet – Intuiţie amorală (Mental al Berseker-ului)
 • Spirit – Eu sunt cel ce sunt!
Capitolul 4 Treptele spirituale şi importanţa lor; Despre Aură şi importanţa ei ca treaptă spirituală;
Capitolul 5 Dumnezeu – Univers – OM
 • Despre Universul Viu, Manifestare a Inefabilului
 • Despre OM, origine a OM-ului şi cauzalitate a omului contemporan
Capitolul 6 Anatomie şi Fiziologie Subtilă: Forţa Generativă, energii vitale, centri energetici, biocâmpuri, canale psihice, structuri şi interstructuri ale fiiţelor vii.
 • Ce sunt Anatomia si Fiziologia subtilă?
 • Forţa Generativă (Kundalini Shakti)
 • Canale psihice
 • Energiile vitale
 • Centri energetici, biocâmpurile aferente şi aura guvernată (studiu unic)
 • Structuri şi interstructuri ale finţelor vii
Capitolul 7  Disciplina energiilor: energia mentală, respiraţie şi energia sexuală – Cale de purificare a minţii, corpului şi emoţiilor;
 • Despre cele trei căi ale autocontrolului
 • Controlul energiei mentale - Tehnici de Control şi Meditaţie
 • Controlul respiraţiei - Arta Respiraţiei Corecte
 • Controlul energiei sexuale - Abstinenţa şi Continenţa
Capitolul 8 Puterile Paranormale (Perfecţiuni)
 • Ce reprezintă puterile paranormale în practica spirituală? Puteri Principale (siddhi-uri) şi Secundare (12 predate)
 • Despre cele 8 puteri oculte ale unui zeu (se face referire la siddhi-uri)
 • Telepatia – capacitatea de a comunica la nivel mental
 • Clarvederea – capacitatea de a vedea ceea ce e de nevăzut fizic
 • Clarauzul – capacitatea de a auzi ceea ce nu se poate auzi fizic
 • Clarmirosul – capacitatea de a mirosi ceea ce nu se poate mirosi fizic
 • Telekinezie – capacitatea de a controla lucrurile / de a mişca obiectele
 • Dedublarea – capacitatea de a te debarasa de corpul fizic
 • Bilocaţia energetică – capacitatea de a fi în corp fizic, dar şi în corp subtil
 • Bilocaţia fizică – capacitatea de a fi în corp fizic în mai multe locaţii de o dată
 • Invizibilitate – capacitatea de a nu fi vizibil
 • Levitaţia – capacitatea de a nu avea greutate, de a zbura
 • Teleportarea – capacitatea de a te transfera fizic dint-un loc în altul
 • Inedia – capacitatea de a trăi fără hrana fizică
Notă! La fiecare putere paranormală se predă şi tehnica/tehnicile de antrenare. Excepţie se face la cele 8 puteri oculte ale unui zeu - necesită controlul asupra perfecţiunilor secundare!
Capitolul 9 Ilech Magnum – Calea de purificare şi de eliminare a bolilor din organism;
 • Fiziologie şi anatomie umană
 • Tehnica Ilech Magnum
Capitolul 10 Alchimie Interioară Practică – Cultivarea Forţei Generative - primul stadiu de cultivare a nemuririi
Capitolul 11 Entităţi benefice, entităţi malefic şi alte agresiuni
 • Entităţi Benefice şi lucrul cu ele
 • Entităţi Malefice şi ce anume le atrage
 • Agresiuni malefice şi cum să ne ferim de agresiuni
Capitolul 12 Tehnici de curăţare energetică
 • Tehnici Fizice de purificare
 • Tehnică energetică de curăţare
 • Tehnică alchimică exterioară de Curăţare (Atenţie! Acesta este o tehnică foarte puternică pentru curăţare karmică rapidă şi se poate realiza dupa 3 luni de practică Da.Ksha)
Capitolul 13 Noţiuni despre Radiestezie Interioară şi Exterioară
 • Radiestezie exterioară, definire, instrumente şi tehnici de măsurare
 • Parametri radiestezici autentici conform cămpului teluric măsurat
 • Radiestezie interioară, definire şi tehnici de măsurare

Sper sa existe doritori pentru acest curs.
http://daotech.eu/curs-da-ksha-calea-zeilor-gradul-i/

miercuri, 25 mai 2011

+ Ce aveţi de învăţat la Cursurile Da.Kşa - Calea Zeilor?


Ce aveţi de învăţat la Cursurile Da.Kşa - Calea Zeilor?
Ei bine ceea ce puteţi învăţa la aceste cursuri vă va schimba viaţă în bine!
În primul rând învăţaţi diverse tehnici spirituale şi acumulaţi cunoaştere ce mai târziu vă va ajuta în:
- propria dezvoltare spirituală;
- atingerea unui echilibru emotional;
- propria trezire la realitate;
- activarea potenţelor şi facultăţilor dumneavoastră spirituale şi raţionale;
- tratarea diverselor probleme de sănătate ale dumneavoastră sau ale celor apropiaţi vouă;
- etc.

Tehnici ce se predau în cadrul Cursurilor Intensive de Spiritualitate Da.Kşa - Calea Zeilor sunt de:
- revelare a Sinelui Personal
- reechilibrare angelică
- autovindecare
- activări energetice
- tratare bioenergetică
- curăţări energetice
- eliminare ale tuturor bolilor din organism
- formare a corpului de lumină
- echilibrare energetică
- încărcare energetică
- revitalizare
- activare controlată şi/sau stimulare a Forţei Generative (Kundalini Shakti)
- tehnici de respiraţie
- activare a siddhis-urilor (puteri paranormale)
- autocontrol pentru energia mentală, respiraţie şi energia sexuală
- investigări radiestezice - interioare şi exterioare
-etc.

Tehnicile şi metodele de lucru sunt proprii Da.Kşa - Calea Zeilor sau au fost preluate şi adaptate după termenii Da.Kşa - Calea Zeilor, unele dintre ele având eficienţa crescută.
Multe dintre aceste tehnici sunt însoţite şi de alte exerciţii de antrenament şi obişnuire.

Tehnicile sunt numeroase şi fiecare are de unde să îşi aleagă anumite tehnici de lucru pe măsura sa.
Atenţie! Nu se urmăreşte practicarea cât mai multor tehnici, ci obţinerea unui randament ridicat prin practica celor mai potrivite tehnici fiecăruia dintre noi.

Toate aceste tehnici predate în cadrul cursurilor noastre îl ajută pe adept să îşi ridice mai întâi vibraţia corpului şi a sufletului, să îşi activeze la maxim centrii energetici conform nivelului său de elevare, să îşi activeze siddhis-urile conform potenţelor sale spirituale, etc. Practicantul în cauză începe să îşi schimbe aura şi nivelul de înţelegere pe parcursul acestor practici. 

Atenţie! Nimic din toate acestea de mai sus nu se activează forţat/peste măsură.
Tehnicile favorizează echilibrul dintre corp, suflet şi spirit.

vineri, 4 martie 2011

+ Ce este Kundalini Shakti? (Forţa Generativă/Focul Interior)

Ce este Kundalini Shakti? (Forţa Generativă/Focul Interior)

Am constatat în decursul anilor că informaţiile puse la dispoziţie publicului larg despre Kundalini Shakti nu sunt doar puţine, ci unele sunt incomplete sau chiar greşite în funcţie de scoala spirituală de provenienţă, curentul spiritual new age de care aparţin sau din simpla corectare a lor după convingerile teoretice a celor care le-au studiat şi oferit mai departe fără a experimenta prin trăire ceea ce au parcurs!

Kundalini Shakti este energia ce reprezintă Forţa Primordială a Vieţii avându-şi orginea în centrul energetic Hui Yin din zona perineului (între anus şi organele sexuale), care pentru a se purifica ascensionează pe Canalul de Control numit Du Mo (median posterior corpului - pe direcţia coloanei), până în creştetul capului în centrul energetic Bai Hui de unde coboară în continuare pe Canalul Funcţiei numit Ren Mo (median anterior) înapoi spre Hui Yin, unde la nivelul abdomenului inferior o parte trece pe Canalul Vitalităţii numit Chong Mo (median central) pentru aşi îndeplini obligaţiile din punct de vedere spiritual şi vital. Restul Energiei Kundalini se întoarce purificată în Hui Yin spre aşi continua îndatoririle pe restul canalelor psihice (nadisuri) ce pornesc din acest centru energetic!

Kundalini Shakti sau Energia Kundalini în cadrul Cursului de Spiritualitate Da.Kşa - Calea Zeilor se numeşte Forţa Generativă sau Focul Viu (prima denumire aparţine Daoiştilor, iar cea de a doua denumire Alchimiştilor)!

Fig.1: Canalele Du Mo, Ren Mo şi Chang Mo; centrii energetici Hui Yin şi Bai Hui; 
sensul Energiei Kundalini pentru purificare corectă şi ascensionare!

În Fig.1 am încercat să arăt cât mai exact cum arată aceste canale şi care este sensul Energiei Kundalini (Forţei Generative) într-o practică cât mai corectă! Am să revin cu nişte imagini mai corecte pe viitor folosite în cursuri! În această imagine nu am reprezentat celelalte canale energetice ce pornesc din Hui Yin!

Energia Kundalini circulă pe toate canalele psihice din corp (aceste canale sunt energetice), iar printr-o activare a ei mai puternică toate aceste canale se curăţa de impurităţi şi blocaje corpul recuperându-şi vigoarea şi prospeţimea!

Unul din semnele cele mai clare al creşterii activităţii acestei Energii Kundalini este faptul că încep să se manifeste la început spontan, iar mai apoi controlat primele puteri paranormale precum clarvederea, clarauzul, dedublarea, telepatia, etc...

În practica daoistă originală se urmareşte ca prin intermediul purificării şi ascensionării corecte a Energiei Kundalini să se dezvolte şi să se hrănească fetusul nemuritor ce il ajută pe adeptul să devină cât mai imun trecerii timpului şi cât mai capabil în al manifesta pe Dao (Dumnezeu)!

În încheiere nu vă pot spune decât că acestă energie o avem cu toţii, ea fiind suflarea de Viaţă asupra bucăţii de "lut" din care ne-a fost "clădit" trupul de către Dumnezeu! (făcând referire la Geneza Biblică)
Prin scăderea activităţii acestei Energii Kundalini încep să apară dezechilibre chimice şi fiziologice la nivelul organismului cu finalitate patologică (boli). Scăderea activităţi vine ca efect al ignoranţei în care complacem!
O dată cu creşterea activităţii şi trezirii Ei din toate punctele de vedere viaţa noastră se îmbunătăţeşte şi ne vindecăm de toate bolile manifeste în corp!

Toate cele bune!
Artifex


Pentru Activare/Creştere a activităţii Energiei Kundalini se pot aplica tehnici din cursul de Da.kşa - Calea Zeilor! www.daotech.eu

sâmbătă, 26 februarie 2011

+ Evanghelia lui Toma

Evanghelia lui Toma

Prolog. 1 Acestea sunt cuvintele cele ascunse pe care le-a grăit Iisus cel Viu şi pe care le-a scris Didim Iuda Toma:

1. Şi a spus [Iisus]: Oricine va găsi înţelesul acestor cuvinte nu va gusta moartea. (TGTom. 1. Tom. 111. Ioan 8,51. Tom. Atl. 1)

2. Iisus a spus: Cel care caută să nu înceteze să caute până nu va găsi, şi atunci când va găsi se va tulbura, şi dacă se va tulbura, se va minuna şi va fi rege peste tot. (Tom. 92. Tom. 94. Luc. 11,9-13. Mat. 7,7-11. Ev. Evreilor 4)

3. Iisus a spus: Dacă cei care vă conduc vă zic: „Uitaţi-vă, împărăţia este în cer!” atunci păsările vor ajunge înaintea voastră în cer; dacă vă spun că [împărăţia] este în mare, atunci peştii vor ajunge înaintea voastră . Ea [împărăţia] însă se află înlăuntrul vostru şi în afara voastră. Când vă veţi cunoaşte pe voi înşivă, atunci veţi fi cunoscuţi şi veţi înţelege că sunteţi fii ai Tatălui cel Viu. Dar dacă nu vă veţi cunoaşte pe voi înşivă, atunci veţi fi săraci şi voi înşivă veţi fi sărăcie. (TGTom. 3. Tom. 51. Tom. 113. Deut. 30,11-14. Luc. 17,20-25. Mat. 24,23-28. Marc. 13,21-23. Rom. 10,5-6)

4. Iisus a spus: Omul bătrân de zile nu va pregeta să-1 întrebe pe copilul cel mic, de numai şapte zile, despre locul vieţii şi va fi viu, căci mulţi dintre cei dintâi vor fi cei din urmă şi vor deveni unul singur . (TGTom. 4. Luc. 10,21-22. Luc. 13,30. Mat. 11,25-30. Mat. 20,16. Marc. 10,31. Cop. Tom. 7,1-4. Hipolit Refutatio 5.7)

5. Iisus a spus: Cunoaşte ceea ce este în faţa ta, şi ceea ce îţi este ascuns îţi va fi descoperit, căci nu este nimic ascuns care să nu se arate. (TGTom. 5. Tom. 6. Luc. 8,16-17. Luc. 12,1-3. Mat. 10,26-27. Marc. 4,21-22)

6. Şi ucenicii l-au întrebat, spunându-i: Vrei să postim ? În ce fel să ne rugăm ? Să facem milostenie? De la care mân¬căruri să ne abţinem ? A spus Iisus: Nu minţiţi, şi ceea ce urâţi să nu faceţi, căci toate sunt descoperite în faţa cerului şi nu este nimic ascuns care să nu se arate şi nu este nimic acoperit care să nu se descopere. (TGTom. 6. Tom. 5, Tom. 27. Tom. 104. Tob. 4,15. Luc. 6:31. Luc. 8,16-17. Luc. 11.1-4, Luc. 12,1-3. Mat. 6. Mat. 10,26-27. Marc. 4,21-22. Did. 8,1-3. Talmud Sabat 31a)

7. Iisus a spus: Ferice de leul acela pe care îl va mânca un om, căci leul se va face om. Şi blestemat este omul pe care îl va mânca leul, căci [tot] om se va face leul . (Tom. 11. Tom. 60)

8. Şi a spus [Iisus]: Omul seamănă cu pescarul acela înţelept care şi-a aruncat năvodul în mare şi 1-a scos din mare plin cu peşti mici, iar între aceştia a căzut un peşte mare şi bun. Pescarul înţelept a aruncat toţi peştii mici înapoi în mare. El a ales fără nici o greutate peştele cel mare. Cine are urechi de auzit, să audă! (Mat. 13,47-50. Omiliile lui Filoxen 1,9)

9. Iisus a spus: Iată, semănătorul a ieşit, şi-a umplut mâna [cu seminţe şi] le-a aruncat. Unele au căzut pe drum şi au venit păsările şi le-au ciugulit; altele au căzut pe piatră şi nu au prins rădăcini jos în pământ şi nu au înălţat spice către cer; altele au căzut între spini care au înăbuşit seminţele şi viermii le-au mâncat. Altele au căzut pe pământ bun şi au dat roadă bună spre cer: au produs şaizeci pe măsură şi o sută douăzeci pe măsură. (Luc. 8,4-8. Luc. 8,11-15. Mat. 13,3-9. Mat. 13,18-23. Marc. 4,2-9. Marc. 4,13-20. Cop. Tom. 12,1-2. Apoc. Iacob 8,1-2)

10. Iisus a spus: Foc am aruncat asupra lumii, şi iată, Eu îl păzesc până ce va dogori. (Luc. 12,49. Pistis Sophia 141)

11. Iisus a spus: Cerul acesta va trece şi cel ce este deasupra lui va trece, şi cei morţi nu trăiesc şi cei vii nu vor muri. În zilele în care mâncaţi ceea ce era mort făceaţi ca acesta să fie viu. Atunci când veţi fi în lumină, ce veţi face ? În ziua în care eraţi unu v-aţi făcut doi; [iar acum] când sunteţi doi, ce veţi face? (Tom. 7. Tom. 111. Isaia 34,4. Luc. 16,17. Luc. 23,32-33. Mat. 5,18. Mat. 24,34-35. Marc. 13,30-31. Dial. Mânt. 56-57. Hipolit Refutatio 5.8.32)

12. Ucenicii i-au spus lui Iisus: Ştim că vei pleca de la noi . Cine va deveni mai marele peste noi ? Iisus le-a spus: Oriunde veţi merge, vă veţi duce la Iacob cel Drept, datorită căruia s-au făcut cerul şi pământul . (Luc. 9,46. Luc. 22,24-26. Marc. 9,33-35)

13. Iisus le-a spus ucenicilor lui: Asemui-ţi-mă şi spuneţi-mi cu cine semăn. A spus Simon Petru: Semeni cu un înger drept. A spus Matei: Semeni cu un filozof înţelept. A spus Toma: Stăpâne, gura mea nu va îngădui nicicum să spun cu cine semeni . Iisus a spus: Eu nu sunt stăpânul tău deoarece ai băut şi te-ai îmbătat din izvorul acela clocotitor pe care eu l-am măsurat. Şi 1-a luat [pe Toma] şi 1-a dus deoparte şi i-a spus trei cuvinte . Când Toma a venit la tovarăşii lui, ei l-au întrebat ce i-a spus Iisus. Toma le-a spus: Dacă v-aş zice unul din cuvintele pe care [Iisus] mi le-a spus, aţi lua pietre şi le-aţi arunca în mine şi un foc ar ieşi din pietre şi v-ar mistui. (Tom. 28. Luc. 9,18-22. Luc. 21,34. Mat. 16,13-21. Ioan 4,13-15. Marc. 8,27-30)

14. Iisus le-a spus: Dacă veţi posti, veţi zămisli vouă păcat, şi dacă vă veţi ruga, veţi fi osândiţi, şi dacă veţi face milostenie, veţi face rău duhurilor voastre. Iar când veţi merge într-o ţară oarecare şi veţi străbate prin ţinutu¬rile [ei] şi veţi fi primiţi, mâncaţi ceea ce vă vor pune în faţa voastră, [şi] vindecaţi pe cei bolnavi dintre ei. Căci ceea ce intră în gurile voastre nu vă va spurca, ci ceea ce iese din gurile voastre, aceasta vă va spurca . (Tom. 6. TGTom. 6. Tom. 27. TGTom. 27. Luc. 11,1-4. Luc. 9,1-6. Luc. 10, 1-12, Mat. 6,2-18. Mat. 10,5-15. Mat. 15,10-20, Marc. 6,7-13. Marc. 7,14-23. 1 Cor. 10,27. Fapt. 10,9-16. Fapt. 11,1-10. Did. 8,1-3)

15. Iisus a spus: Când îl veţi vedea pe acela care nu a fost născut de femeie, închinaţi-vă cu faţa [la pământ] şi slă-viţi-1, [căci] acela este tatăl vostru . (Coran 17,61. Psaltirea Maniheistă 121, 25-33)

16. Iisus a spus: Poate oamenii gândesc că eu am venit ca să aduc pace lumii. Ei nu ştiu că am venit ca să aduc dezbinări în lume, foc, sabie şi război, căci [dacă] vor fi cinci într-o casă, trei vor fi împotriva a doi şi doi vor fi împotriva a trei, tatăl va fi împotriva fiului şi fiul împotriva tatălui şi vor sta de unul singur. (Tom. 10. Mih. 7,5-6. Luc. 12,49-53. Mat. 10,34-39. Marc. 13,12)

17. Iisus a spus: Vă voi da ceea ce ochiul n-a mai văzut, nici urechea nu a mai auzit, nici mâna nu a mai atins şi nici nu a mai intrat [vreodată] în inima omului. (Isa. 64,13. Luc. 10,23-24. Mat. 13,16-17. 1 Cor. 2,9. Faptele lui Petru 39)

18. Ucenicii i-au spus lui Iisus: Spune-ne cum va fi sfârşitul nostru. Iisus a spus: Oare aţi descoperit începutul ca să căutaţi sfârşitul ? Căci în locul unde este începutul, acolo va fi şi sfârşitul. Ferice de cel care stă întru început, căci el va cunoaşte sfârşitul şi nu va gusta moartea. (Tom. 1. Tom. 19. Tom. 85. TGTom. 1)

19. Iisus a spus: Ferice de cel care era de la început mai înainte de a fi. Dacă îmi veţi fi ucenici şi veţi asculta cuvintele mele, aceste pietre vă vor sluji. Căci aveţi cinci pomi în rai care nu se schimbă vară şi iarnă şi frunzele lor nu cad. Cel care îi va cunoaşte nu va gusta moartea. (Tom. 1. Tom. 18. Tom. 85. TGTom. 1).

20. Ucenicii i-au spus lui Iisus: Spune-ne cu ce se aseamănă împărăţia Cerurilor. Le-a spus [Iisus]: Seamănă cu o sămânţă de muştar, cea mai mică dintre seminţe. Când cade pe pământ lucrat răsare [din ea] un lujer mare şi va fi adăpost pentru păsările cerului. (Iez. 17,22-24. Dan. 4,17-19. Mat. 13,31-42. Marc. 4,30-32. Dial. Mânt. 88-89)

21. Măria i-a spus lui Iisus: Cu cine se aseamănă ucenicii tăi ? [Iisus] a spus: Seamănă cu nişte copii mici care locuiesc pe un ogor care nu este al lor. Atunci când proprietarii ogorului vor veni, vor spune: „Daţi-ne înapoi terenul nostru”. Ei se vor despuia în faţa lor ca să-1 dea înapoi, şi le vor înapoia ogorul lor. De aceea vă zic că dacă stăpânul casei ştie că vine hoţul, el va veghea înainte ca [hoţul] să vină şi nu-i va îngădui să pătrundă în casa sa a împărăţiei sale, şi să ia bunurile lui. Vegheaţi înaintea lumii, fiţi încinşi cu putere multă încât hoţii să nu afle vreo cale de a ajunge la voi, căci al lor va fi câştigul pe care îl aşteptaţi. De-ar fi printre voi un om care să priceapă ! Când rodul s-a copt el a venit în grabă cu secera lui şi 1-a cules. Cine are urechi de auzit, să audă! (Tom. 35. Tom. 37. Tom. 103. TGTom. 37. Fac. 3,7-11. Mat. 12,29. Mat. 24,37-44. Marc. 3,27. Luc. 11,21-22. Luc. 12,39-40. 1Tes. 5,2, 2Pet. 3,10. Apoc. 3,3. Apoc. 16,15)

22. Iisus a văzut nişte prunci care sugeau lapte. A spus ucenicilor lui: Aceşti prunci care sug lapte se aseamănă cu cei care vor intra în împărăţie. [Ucenicii] i-au spus lui: Oare vom intra în împărăţie facându-ne prunci? Iisus le-a spus: Când veţi face din doi unu, şi veţi face partea din afară totuna cu partea dinăuntru şi partea dinăuntru totuna cu partea din afară, şi partea de sus totuna cu partea de jos, şi veţi face din bărbat şi din femeie unul şi acelaşi, încât bărbatul să nu mai fie bărbat şi femeia să nu mai fie femeie, şi veţi face [doi] ochi în locul unui ochi şi o mână în locul unei mâini, un picior în locul unui picior şi un chip în locul unui chip, atunci veţi intra în împărăţie . (Tom. 46. Tom. 106. Tom. 114. Mat. 18,1-4. Mat. 19,13-15. Marc. 9,33-37. Marc. 10,13-16. Luc. 9,46-48. Luc. 18,15-17. Ioan 3,1-10. Gal. 3,28-29. Ev. Egiptenilor)

23. Iisus a spus: Vă voi alege, unul dintr-o mie şi doi din zece mii şi vor sta ca unul. (Tom. 49. Tom. 75. Tom. 106. Eccl. 7,28. Mat. 22,14. Pistis Sophia 134)

24. Ucenicii lui au spus: Arată-ne locul unde eşti, căci trebuie să-1 căutăm. [Iisus] le-a spus: Cine are urechi să audă ! Lumina este înlăuntrul unui om al luminii şi [ea] luminează întreaga lume, iar dacă nu luminează, atunci este întuneric. (Tom. 24. Mat. 6,22-23. Mat. 5,14-16. Luc. 11,33-36. Ioan 1,6-13. Ioan 8,12-16. Ioan 12,35-36. Ioan 14,2-7. Dial. Mânt. 8. Dial. Mânt. 14. Dial. Mânt. 27-28. Dial. Mânt. 60-63. Dial. Mânt. 77-78)

25. Iisus a spus: Iubeşte-1 pe fratele tău ca pe propriul tău suflet şi ai grijă de el ca de lumina ochilor tăi . (Lev. 19,18. Mat. 22,34-40. Marc. 12,28-34. Luca 10,25-29. Rom. 13,8-10. Gal. 5,13-15. Barn. 19,5)

26. Iisus a spus: Paiul din ochiul fratelui tău îl vezi, dar bârna din ochiul tău nu o vezi. Când vei scoate bârna din ochiul tău vei vedea ca să scoţi paiul din ochiul fratelui tău. (TGTom. 26. Mat. 7,1-5. Luc. 6,37-42)

27. Dacă nu veţi posti de lumea [aceasta], nu veţi afla împărăţia. Dacă nu veţi face sabatul, sabat, nu îl veţi vedea pe Tatăl . (Tom. 6. Tom. 14. Tom. 104. TGTom. 6. TGTom. 27. Mat. 9,14-17. Mat. 12,1-8. Marc. 2,23-28)

28. Iisus a spus: Am stat în mijlocul lumii şi m-am arătat lor în carne şi i-am găsit pe toţi beţi şi nu am găsit pe nici unul din ei însetat. Sufletul meu s-a umplut de durere pentru fiii oamenilor, căci ei sunt orbi în inimile lor şi nu văd. Căci deşerţi au venit pe lume şi tot deşerţi caută să iasă din lume, dar acum ei sunt beţi. Când se vor trezi din [beţia] vin[ului] însă, se vor căi. (TGTom. 28. Luc. 21,34-36. Ioan 1,14)

29. Iisus a spus: Dacă a fost carnea făcută pentru suflet, aceasta este o minune; iar dacă sufletul [a fost făcut] pentru trup, aceasta este minunea minunilor. Însă eu mă minunez de cum această mare bogăţie s-a sălăşluit în această sărăcie. (Tom. 87. Tom. 112. TGTom. 29. Rom. 8,1-8. Gal. 5,16-26)

30. Iisus a spus: Acolo unde sunt trei zei, ei sunt zei. Acolo unde sunt doi sau unul, eu sunt cu el . (Tom. 22. Tom. 23. Tom. 49. Tom. 75. Tom. 106. TGTom. 30+77)

31. Iisus a spus: Nici un profet nu e primit în satul lui şi nici un medic nu vindecă pe cei care îl cunosc. (TGTom. 31. Mat. 13,57-58. Marc. 6,4-5. Luc. 4,23-24. Ioan 4,43-45)

32. Iisus a spus: Cetatea zidită pe un munte înalt şi bine întărită nu poate cădea şi nici nu poate fi ascunsă. (TGTom. 32. Mat. 5,14-16)

33. Iisus a spus: Ceea ce vei auzi în urechea ta, să propovăduieşti de pe acoperişurile voastre la urechea cealaltă . [Căci] nimeni nu aprinde o făclie ca s-o pună sub [obroc] şi nici nu o pune într-un loc ascuns, ci o pune în sfeşnic ca oricine intră sau iese să vadă lumina ei. (TGTom. 33. Mat. 5,14-16. Mat. 10,26-27. Marc. 4,21-23. Luc. 8,16-17. Luc. 12,2-3)

34. Iisus a spus: Dacă un orb va călăuzi pe un [alt] orb, amândoi vor cădea în groapă. (Mat. 15,14. Luc. 6,39)

35. Iisus a spus: Este cu neputinţă ca cineva să intre în casa celui puternic şi să-1 ia cu forţa, decât dacă îl leagă de mâini. Atunci îl vor mişca din casa lui. (Tom. 21. Tom. 103. Mat. 12,22-30. Marc. 3,23-27. Luc. 11,14-23)

36. Iisus a spus: Nu vă faceţi griji din zori până în seară şi din seară până în zori pentru ceea ce veţi pune pe voi . (TGTom. 36. Mat. 6,25-34. Luc. 12,22-34. Dial. Mânt. 51-52)

37. Au spus ucenicii lui: Care va fi ziua când te vei înfăţişa nouă şi care este ziua când te vom vedea ? Iisus a spus: Când vă veţi despuia şi nu vă veţi ruşina şi veţi lua hainele voastre şi le veţi pune sub picioarele voastre, ca nişte copii mici, şi le veţi călca , atunci îl veţi vedea pe Fiul Celui Viu şi nu vă veţi teme. (Fac. 3,7-11. Tom. 21. TGTom. 37. Ev. Egiptenilor)

38. Iisus a spus: De multe ori aţi dorit să auziţi cuvintele acestea pe care vi le spun vouă şi nu aţi avut de la cine alt¬cineva să le auziţi . Vor fi zile când mă veţi căuta şi nu mă veţi găsi. (TGTom. 38. Mat. 13,17. Luc. 10,23-24. Luc. 17,22. Ioan 7,32-36. Iren. Adv. Haer. 1.20.2)

39. Iisus a spus: Fariseii şi cărturarii au luat cheile cunoaşterii şi le-au ascuns. Nici ei nu au intrat, nici nu i-au lăsat pe cei care doreau să intre. Iar voi fiţi isteţi ca şerpii şi curaţi ca porumbeii. (Tom. 102. TGTom. 39. Mat. 10,16. Mat. 23,13. Luc. 11,52)

40. Iisus a spus: O mlădiţă de vie a fost sădită în afara Tatălui şi nu s-a întărit [şi de aceea] va fi smulsă şi nimicită. (Mat. 15,13. Ioan 15,1-6)

41. Iisus a spus: Celui care are i se va da, iar celui care nu are i se va lua şi puţinul pe care îl are . (Tom. 70. Mat. 13,10-13. Mat. 25,14-30. Marc. 4,24-25. Luc. 19.11-27)

42. Iisus a spus: Fiţi trecători .

43. I-au spus ucenicii lui: Cine eşti tu de ne spui aceste lucruri? [Iisus a răspuns: Oare] din cele ce eu vă spun nu vă daţi seama cine sunt eu? Dar voi aţi ajuns ca iudeii, căci ei iubesc pomul şi urăsc rodul şi iubesc rodul dar urăsc pomul. (Tom. 45. Mat. 7,15-20. Mat. 12,33. Luc. 6,43-45)

44. Iisus a spus: Oricine va spune ceva împotriva Tatălui va fi iertat şi oricine va spune ceva împotriva Fiului va fi iertat, dar oricine va spune ceva împotriva Sfântului Duh nu va fi iertat nici pe pământ, nici în cer. (Mat. 12,31-32. Marc. 3,28-30. Luc. 12,10)

45. Iisus a spus: Strugurii nu se culeg din spini şi nici smochinele nu se culeg din ciulini, căci [aceştia] nu dau roade. Omul cel bun scoate [cele] bune din vistieria lui; [iar] omul cel rău scoate [cele] rele din vistieria lui cea rea, care este în inima lui, căci din pri¬sosinţa inimii lui el scoate [cele] rele. (Tom. 43. Mat. 7,15-20. Mat. 12,33-37. Luc. 6,43-45)

46. Iisus a spus: De la Adam până la Ioan Botezătorul, nimeni dintre cei născuţi din femeie nu s-a ridicat deasupra lui Ioan Botezătorul încât să plece ochii [în faţa] lui . Iar eu v-am zis: acela dintre voi care va fi [ca unul] mic va cunoaşte împărăţia şi va fi mai înălţat decât Ioan. (Tom. 22. Mat. 11,11. Mat. 18,3. Marc. 10,15. Luc. 7,28)

47. Iisus a spus: Este cu neputinţă ca un om să încalece pe doi cai sau să întindă două arcuri [în acelaşi timp], şi este cu neputinţă ca un slujitor să slujească la doi stăpâni [căci] îl va cinsti pe unul şi îl va dispreţui pe celălalt. Nici un om bând vin vechi nu doreşte ime¬diat să bea vin nou. Nu se toarnă vin nou într-un burduf vechi, ca nu cumva acesta să crape, şi nu se toarnă vin vechi într-un burduf nou, căci [vinul] s-ar strica. [Tot aşa] nu se coase petece vechi pe o haină nouă, căci [aceasta] s-ar rupe. (Mat. 6,24. Mat. 9,16. Marc. 2,21. Luc. 5,36-39. 2 Pseudo-Clem. 6,1-6)

48. Iisus a spus: Dacă doi vor face pace unul cu celălalt în aceeaşi casă, ei vor spune muntelui: „Mişcă-te!”, şi [muntele] se va mişca . (Tom. 106. Mat. 17,19-20. Mat. 21,18-22. Marc. 11,20-25. Luc. 17,5-6. 1 Cor. 13,2)

49. Iisus a spus: Fericiţi [sunteţi] cei singuri şi aleşi, căci veţi ajunge în împărăţie. Căci de acolo sunteţi şi acolo vă veţi întoarce . (Tom. 23. Tom. 75. Tom. 106. Mat. 22,14)

50. Iisus a spus: Dacă vă vor zice: „De unde sunteţi?”, spuneţi-le: „Noi am venit din lumină, din locul unde lumina a luat fiinţă prin ea însăşi, a stat [pe picioare] şi s-a arătat în chipul lor”. Dacă vă vor zice: „Voi sunteţi ?”, spuneţi-le: „Noi suntem copiii ei [ai luminii] şi aleşii Tatălui celui Viu”. Dacă vă întreabă: „Care este semnul Tatălui vostru în voi?”, spuneţi-le: „O mişcare şi o odihnă”. (Tom. 83. Tom. 84)

51. Ucenicii i-au spus: Când va fi ziua în care se vor odihni cei morţi? Şi când va fi ziua în care va veni lumea cea nouă ? [Iisus] le-a spus: Ceea ce aşteptaţi a venit [deja], dar voi nu o cunoaşteţi. (Tom. 3. Tom. 113. TGTom. 3. Luc. 17,20-21. Dial. Mânt. 16)

52. Ucenicii i-au spus: Douăzeci şi patru de profeţi au grăit în Israel şi toţi au vorbit despre tine . [Iisus] le-a spus: Aţi lăsat la o parte pe Cel viu dinaintea voastră şi aţi grăit despre cei morţi. (1 Pet. 1,10-12. Ev. Evreilor 2)

53. Ucenicii i-au spus: Tăierea împrejur ne este de folos sau [nu]? [Iisus] le-a spus: Dacă ar fi de folos, tatăl lor i-ar fi născut din mama lor [deja] tăiaţi împrejur. Însă adevărata tăiere împrejur, în duh, este cu totul folositoare. (Rom. 2,25-29. 1 Cor. 7,17-19. Filip. 3,3. Col. 2,11-14)

54. Iisus a spus: Fericiţi cei săraci, căci a lor va fi împărăţia Cerurilor. (Luc. 6,20. Mat. 5,3)

55. Iisus a spus: Cine nu-şi urăşte tatăl şi mama nu poate fi ucenicul meu, şi [cine nu] îşi urăşte fraţii şi surorile şi nu îşi ia crucea, aşa cum am făcut eu , nu va fi vrednic de mine. (Tom. 99. Tom. 101. Mat. 10,34-39. Mat. 16,24-25. Marc. 8,34-35. Luc. 14,25-33)

56. Iisus a spus: Oricine a cunoscut lumea a găsit un cadavru şi lumea nu este vrednică de cel care a găsit un cadavru. (Tom. 80. Tom. 111. Kephalaia Maniheistă XLVII 120,31-121,2.)

57. Iisus a spus: împărăţia Tatălui se aseamănă cu un om care are semănătură [bună]. Duşmanul lui a venit în timpul nopţii şi a semănat neghină asupra seminţei celei bune. Omul nu le-a dat voie [lucrătorilor] să smulgă neghina. El le-a spus: „Să nu veniţi să smulgeţi neghina şi să smulgeţi şi grâul împreună cu ea. Căci în ziua recoltei neghinele se vor vedea limpede, vor fi smulse şi arse”. (Mat. 13,24-30. Marc. 4,26-29)

58. Iisus a spus: Fericit este omul care s-a chinuit , căci a găsit viaţa. (1 Pet. 3,14)

59. Iisus a spus: Priviţi spre Cel Viu cât timp sunteţi vii, ca nu cumva să muriţi, să căutaţi să-1 vedeţi şi să nu-1 puteţi vedea. (Ioan 7,33-34. Ioan 8,21. Ioan 13,33)

60. Au văzut un samaritean care căra un miel, intrând în Iudeea. A spus [Iisus] ucenicilor lui: Acela în jurul mielului . [Ucenicii] i-au spus: Ca să-1 omoare şi să-1 mănânce. [Iisus] le-a spus: Cât timp e viu nu îl va mânca, dar dacă îl omoară şi acesta devine cadavru [atunci îl va putea mânca]. Ei au spus: Nu poate face altfel. [Iisus] le-a spus: Asemenea şi voi căutaţi pentru voi un loc întru odihnă, ca să nu deveniţi cadavre şi să fiţi mâncaţi . (Tom. 7. TGTom. 7. Tom. 11)

61. Iisus a spus: [Din] doi [care] se vor odihni acolo pe un pat, unul va muri şi celălalt va trăi. Salomeea a spus [lui Iisus]: Cine eşti tu, omule ? Ca [trimis] din [partea] cuiva, ai urcat pe patul meu şi ai mâncat la masa mea . Iisus i-a spus: Eu sunt cel ce apare din cel ce este unu ; mi s-au dat din cele ale Tatălui meu. [Ea i-a spus:] Eu sunt ucenica ta. [Iisus i-a spus:] De aceea îţi spun: Când [cineva] va fi unu , se va umple de lumină, iar când [cineva] se va împărţi, se va umple de întuneric. (Mat. 24,37-44. Mat. 11,25-27. Luc. 10,21-22. Luc. 17,26-35. Ioan 3,31-36. Ioan 13,1-4. Theodotus 36,1-2)

62. Iisus a spus: Eu spun tainele mele acelora [care sunt vrednici de] tainele [mele]. Ceea ce face dreapta voastră să nu o ştie stânga voastră . (Mat. 6,2-4. Mat. 13,10-17. Marc. 4,10-12. Luc. 8,9-10. Clem. Alex. Stromata 5.10.63.7)

63. Iisus a spus: Era un om bogat care avea multe bogăţii. El [şi-]a spus: „Voi folosi bogăţiile mele ca să semăn, să secer, să plantez şi să umplu hambarele mele cu roade, [în aşa fel] ca să nu am nevoie de nimic”. Acestea erau gândurile lui [pe care le avea] în inima lui. Şi chiar în noaptea aceea a murit. Cine are urechi, să audă ! (Luc. 12,13-21. Sir. 11,18-19)

64. Iisus a spus: Un om avea oaspeţi şi, când a pregătit masa, 1-a trimis pe slujitorul său ca să-i cheme pe oaspeţi. S-a dus la primul [şi] i-a zis: „Stăpânul meu te cheamă”. [Acela] i-a spus: „Am nişte bani pentru nişte negustori care vin la mine deseară şi eu merg să fac comenzi la ei. Cer iertare [că nu pot veni la] masă”. S-a dus [slujitorul] la altul [şi] i-a spus: „Stăpânul meu te cheamă”. [Acela] i-a spus: „Am cumpărat o casă şi sunt chemat pentru câteva zile; nu voi avea răgaz”. S-a dus [slujitorul] la altul [şi] i-a spus: „Stăpânul meu te cheamă”. [Acela] i-a spus: „Prietenul meu se însoară şi eu îi fac masă şi nu pot merge. Cer iertare [că nu pot veni la] masă”. S-a dus [slujitorul] la altul [şi] i-a spus: „Stăpânul meu te cheamă”. [Acela] i-a spus: „Am cumpărat o moşie, mă duc să iau arenda şi [de aceea] nu pot veni. Cer iertare”. A venit slujitorul [şi] i-a spus stăpânului său: „Cei pe care i-ai chemat la masă s-au scuzat”. Stăpânul i-a zis slujitorului: „Du-te afară pe drumuri şi adu pe oricine găseşti ca să ia masa”. Cumpărătorii şi negustorii nu vor intra în lăcaşurile Tatălui meu. (Mat. 22,1-14. Luca 14,15-24. Sir. 26,29)

65. [Iisus] a spus: Un om bun avea o vie şi a dat-o la nişte arendaşi ca s-o lucreze şi să primească rodul de la ei . L-a trimis pe slujitorul lui ca arendaşii să-i dea rodul viei. [Arendaşii] l-au prins pe slujitor şi l-au bătut [încât] aproape că l-au omorât. Slu¬jitorul s-a dus la stăpânul lui şi i-a spus [cele întâmplate]. Stăpânul [şi-]a spus: „Poate nu-i cunoştea şi a trimis alt slujitor. Arendaşii l-au bătut [şi] pe celălalt. Atunci stăpânul l-a trimis pe fiul său, spunându-şi: „Poate le va fi ruşine în faţa lui, a fiului meu. Arendaşii aceia, deoarece ştiau că el este moştenitorul viei, l-au prins şi l-au ucis. Cine are urechi, să audă ! (Mat. 21,33-46. Marc. 12,1-12. Luca. 20,9-19.)

66. Iisus a spus: Arătaţi-mi piatra aceea pe care au aruncat-o zidarii. Ea este piatra din capul unghiului . (Ps. 118,22. Mat. 21,42. Marc. 12,10. Luc. 20,17. Fapt. 4,11. 1 Pet. 2,4. 1 Pet. 2,7)

67. Iisus a spus: Celui care cunoaşte totul [dar] are lipsă de [cunoaşterea de] el însuşi, îi lipseşte totul . (Tom. Atl. 138,16-18)

68. Iisus a spus: Ferice de voi când veţi fi urâţi şi prigoniţi şi [ei] nu vor găsi loc [acolo] unde aţi fost prigoniţi . (Mat. 5,10-12. Luc. 6,22-23. 1 Pet. 4,12-19. Clem. Alex. Stromata 4.6.41.2)

69. Iisus a spus: Fericiţi cei care au fost prigoniţi în inimile lor, [căci] aceştia l-au cunoscut pe Tatăl cu adevărat. Fericiţi cei flămânzi, căci pântecele celui dorit va fi îndestulat. (Mat. 5,6. Mat. 5,10-12. Luc. 6,21. Luc. 6,22-23)

70. Iisus a spus: Când veţi naşte ceea ce este în voi, ceea ce aveţi vă va salva, [iar] dacă nu aveţi aceasta în voi, ceea ce nu aveţi în voi vă va omorî. (Tom. 41. Mat. 13,10-13. Mat. 25,14-30. Marc. 4,24-25. Luc. 19,11-27)

71. Iisus a spus: Voi dărâma [această] casă şi nimeni nu o va putea clădi [din nou] . (Mat. 26,59-68. Mat. 27,39-40. Marc. 14,55-65. Marc. 15,29-30. Fapt. 6,12-14)

72. Un om i-a spus [lui Iisus]: Spune-le fraţilor mei să împartă bunurile tatălui meu cu mine. [Iisus] i-a spus: O, omule, cine m-a făcut pe mine împărţitor ? S-a întors spre ucenicii lui şi le-a zis: Oare sunt eu un împărţitor ? (Luc. 12,13-21)

73. Iisus a spus: Secerişul este bogat, iar lucrătorii sunt puţini. Rugaţi-1 pe stăpân să trimită lucrători la seceriş. (Mat. 9,35-38. Luc. 10,1-16. Ioan 4,31-38)

74. A spus: Doamne ! Mulţi sunt în jurul jgheabului, dar nimeni nu este în fântână . (Origen, Contra Celsum 8,15)

75. Iisus a spus: Mulţi stau la uşă, dar cei singuri vor intra în camera nunţii . (Tom. 23. Tom. 49. Tom. 106. Mat. 22,14)

76. Iisus a spus: Împărăţia Tatălui se aseamănă cu un negustor care avea marfa şi a găsit un mărgăritar. Negustorul era înţelept: a vândut marfa [şi] a cumpărat doar mărgăritarul. Căutaţi şi voi comoara sa care nu piere şi dăinuie, [acolo] unde molia nu se apropie şi nici viermele nu o strică. (Mat. 6,19-21. Mat. 13,45-46. Luc. 12,33-34)

77. Iisus a spus: Eu sunt lumina aceea care este asupra tuturor. Eu sunt totul şi totul vine de la mine şi totul ajunge la mine. Despicaţi un lemn şi eu sunt acolo, ridicaţi o piatră şi mă veţi găsi acolo . (TGTom. 30+77. Mat. 18,20. Ioan 8,12-20)

78. Iisus a spus: De ce aţi ieşit la câmp ? Ca să vedeţi o trestie clătinată de vânt? Şi ca să vedeţi un om cu haine moi pe el [precum cele ale] regilor voştri şi ale celor puternici ai voştri? Aceştia au haine moi peste ei şi nu pot cunoaşte adevărul. (Mat. 11,7-15. Luc. 7,24-30)

79. O femeie din mulţime i-a spus: Fericit e pântecele care te-a purtat şi [fericiţi] sânii care te-au hrănit! [Iisus] i-a spus: Fericiţi cei care au ascultat cuvântul Tatălui [şi] l-au păzit cu adevărat, căci vor veni zile când veţi spune: „Fericit pântecele acela care nu a zămislit şi [fericiţi] sânii aceia care nu au alăptat” . (Luc. 11,27-28. Luc. 23,29. Ev. Egiptenilor)

80. Iisus a spus: Cel care a cunoscut lumea a găsit un trup, iar lumea nu este vrednică de cel care a găsit un trup . (Tom. 56. Tom. 111)

81. Iisus a spus: Cine a ajuns bogat, să ajungă rege, şi cine are putere, să renunţe [la ea]. (Tom. 110. Mat. 19,23. Marc. 10,23. Luc. 18,24. Dial. Mânt. 20)

82. Iisus a spus: Cel care este aproape de mine este aproape de foc şi cel care este departe de mine este departe de împărăţie. (Marc. 12,34)

83. Iisus a spus : Chipurile sunt arătate omului şi lumina dinăuntrul lor se ascunde în chipul luminii Tatălui. El se va descoperi, iar chipul Lui [va fi] ascuns de lumina Lui. (1 Tim. 6,15-16. 2 Cor. 3,18. 2 Cor. 4,4-6)

84. Iisus a spus: Acum , când vedeţi asemănarea voastră vă bucuraţi, iar când veţi vedea chipurile voastre, cele care au luat fiinţă la începutul vostru , care nici nu mor, nici nu se arată , cum veţi putea îndura? (Fac. 1,26-28)

85. Iisus a spus: Printr-o mare putere şi [printr-o] mare bogăţie Adam a luat fiinţă şi nu a fost vrednic de voi, căci dacă ei ar fi fost vrednici nu [ar fi gustat] moartea. (Fac. 3,17-19)

86. Iisus a spus: [Vulpile au vizuinile] lor şi păsările au cuiburile lor; fiul omului [însă] nu are un loc unde să-şi rezeme capul şi să se odihnească . (Mat. 8,20. Luc. 9,58)

87. Iisus a spus: Nenorocit [e] trupul care depinde de un [alt] trup şi nenorocit [e] sufletul care depinde de cele două [trupuri] . (Tom. 29. Tom. 112)

88. Iisus a spus: Vor veni la voi îngeri şi profeţi şi vă vor da ceea ce este al vostru şi voi, de asemenea, daţi-le ceea ce aveţi în mâinile voastre şi spuneţi către voi înşivă: „Când [va veni] ziua în care vor veni şi vor lua ceea ce este al lor?”.

89. Iisus a spus: De ce spălaţi partea din afară a paharului? Nu înţelegeţi că Cel care a creat partea dinăuntru [este] tot acela care a creat partea din afară? (Mat. 23,25-26. Luc. 11,39-41)

90. Iisus a spus: Veniţi la mine, căci bun este jugul meu şi blândă este stăpânirea mea şi [în ea] veţi găsi odihnă pentru voi. (Mat. 11,29-30)

91. I-au spus: Spune-ne cine eşti, ca să credem în tine. Le-a spus: Voi cercetaţi faţa cerului şi a pământului, iar pe acela care este înaintea voastră nu cunoaşteţi şi nu ştiţi să cercetaţi această clipă. (Mat. 16,3. Luc. 12,56)

92. Iisus a spus: Căutaţi şi veţi găsi. Însă ceea ce m-aţi întrebat în zilele [acelea] [şi] nu v-am spus atunci, acum sunt doritor să le spun şi voi nu le căutaţi. (Tom. 2. Tom. 94. TGTom. 2. Mat. 7,7-8. Luc. 11,9-10. Ioan 16,4,20-28)

93. Nu daţi cele sfinte câinilor că le vor arunca în bălegar. Nu aruncaţi mărgăritare porcilor că vor face din ele ... . (Mat. 7,6. Did. 9,5)

94. Iisus [a spus]: Cine caută va găsi şi celui care bate [la uşă] i se va deschide. (Tom. 2. Tom. 92. TGTom. 2. Mat. 7,7-8. Luc. 11,9-10. Ioan 16,20-28. Dial. Mânt. 9-12)

95. [Iisus a spus]: Dacă aveţi bani nu-i daţi cu camătă, ci daţi-i aceluia din mâna căruia nu-i veţi lua [înapoi]. (Luc. 6,34. Mat. 5,42)

96. Iisus [a spus]: Împărăţia Tatălui se aseamănă cu o femeie [care] a luat puţină drojdie [şi a ascuns-o] în aluat şi a făcut pâini mari. Cine are urechi, să audă ! (Luc. 13,21-22)

97. Iisus a spus: Împărăţia Tatălui se aseamănă cu o femeie [care] purta un ulcior plin cu făină [şi] umbla pe un drum îndepărtat. S-a spart toarta ulciorului şi făina s-a vărsat pe drum în urma ei. Ea nu ştia că se întâmplase aşa ceva şi nu şi-a dat seama de [acest] necaz. Când a deschis [uşa şi a intrat] în casa ei, a pus ulciorul jos şi 1-a găsit gol.

98. Iisus a spus: Împărăţia Tatălui se aseamănă cu un om care voia să ucidă un om de vază . Acasă, a scos sabia şi a înfipt-o în perete ca să-şi dea seama dacă mâna lui va avea putere în ea [de a înfige sabia]. Atunci l-a ucis pe [acel] om de vază. (Luc. 14,31)

99. Ucenicii i-au spus: Fraţii tăi şi mama ta stau afară. El le-a spus: Cei care sunt în acest loc şi fac voia Tatălui meu sunt fraţii mei şi mama mea. Ei sunt aceia care vor intra în împărăţia Tatălui meu. (Tom. 55. Tom. 101. Mat. 12,46-50. Marc. 3,31-35. Luc. 8,19-21. Ev. Ebionită 5)

100. I-au arătat lui Iisus [o monedă de] aur şi i-au spus: Oamenii Cezarului ne cer dări. El le-a spus: Daţi-i Cezarului ceea ce este al Cezarului, daţi-i lui Dumnezeu ceea ce este al lui Dumnezeu şi daţi-mi mie ceea ce este al meu . (Mat. 22,15-22. Marc. 12,13-17. Luc. 20,20-26)

101. Cine nu-şi urăşte tatăl şi mama în felul meu nu poate deveni ucenicul meu, şi cine nu-şi iubeşte tatăl şi mama în felul meu nu poate deveni ucenicul meu. Căci mama mea [...] , iar [mama mea] adevărată mi-a dat viaţa. (Tom. 55. Tom. 99. Tom. 105. Mat. 10,34-39. Mat. 16,24-28. Luc. 9,23-27. Luc. 14,25-33)

102. Iisus a spus: Vai de ei, fariseii, căci se aseamănă cu un câine care doarme în ieslea unor boi, căci nici el nu mănâncă, nici pe boi nu-i lasă să mănânce. (Tom. 39. TGTom. 39. Mat. 23,13. Luc. 11,52)

103. Iisus a spus: Fericit este omul acela care ştie prin ce parte vor intra hoţii, în aşa fel încât să se ridice, să-şi adune împărăţia şi să-şi încingă mijlocul de la început, înainte ca ei să intre. (Tom. 21. Luc. 12,39-40. Mat. 24,37-44. 1 Tes. 5,2. 2 Pet. 3,10, Apoc. 3,3. Apoc. 16,15)

104. I-au spus lui [Iisus]: Vino să ne rugăm astăzi şi să postim. Iisus a spus: Ce păcat am făcut sau în ce am fost biruit? Dar când mirele va ieşi din camera de nuntă, atunci să se roage şi să postească [oamenii]. (Tom. 6. Tom. 14. Tom. 27. TGTom. 27. Mat. 9,14-17. Marc. 2,18-22. Luc. 5,33-39)

105. Iisus a spus: Pe acela care-şi va cunoaşte tatăl şi mama, [ei] îl vor numi fiu de curvă . (Ioan 8,39-47)

106. Iisus a spus: Când veţi face din doi unu, veţi fi fiii omului şi dacă veţi spune „Munte, mişcă-te!”, [muntele] se va mişca. (Tom. 22. Tom. 23. Tom. 48. Tom. 49. Tom. 75. Mat. 17,19-20. Mat. 21,18-22. Marc. 11,20-25. 1 Cor. 13,2. Ev. Egiptenilor)

107. Iisus a spus: Împărăţia se aseamănă cu un păstor care avea o sută de oi. Una din ele, cea mai mare, s-a rătăcit. [Păstorul] le-a lăsat pe cele nouăzeci şi nouă [şi] a căutat-o pe aceea până ce a găsit-o. După ce s-a necăjit, i-a spus oii: „Te iubesc mai mult decât pe cele nouăzeci şi nouă”. (Mat. 18,12-14. Luc. 15,3-7)

108. Iisus a spus: Cine bea din gura mea va deveni ca mine [şi] eu, de asemenea, voi deveni ceea ce el este şi cele ascunse i se vor descoperi. (Ioan 4,7-15. Ioan 7,37-39. 1 Cor. 10,4. Apoc. 22,17)

109. Iisus a spus: Împărăţia se aseamănă cu un om care avea în ogorul lui o comoară ascunsă, de care nu ştia, şi după moartea lui a lăsat ogorul fiului său. Fiul său nu ştia [acest lucrul, a luat ogorul şi 1-a vândut. Şi acela care 1-a cumpărat a venit să-1 are, a găsit comoara şi a început să dea banii cu camătă oricui voia el. (Mat. 13,44)

110. Iisus a spus: Cine a găsit lumea şi a ajuns bogat să renunţe la lume. (Tom. 81. Mat. 19,23. Marc. 10,23. Luc. 18,24)

111. Iisus a spus: Cerurile şi pământul se vor desfăşura în faţa voastră şi cel care e viu din cel care e viu nu va vedea moartea. Căci Iisus a zis: Lumea nu este vrednică de acela care se găseşte pe sine însuşi. (Tom. 11. Isa. 34,4. Luc. 16,17. Luc. 23,32-33. Mat. 5,18. Mat. 24,34-35. Marc. 13,30-31)

112. Iisus a spus: Vai de carnea care depinde de suflet [şi] vai de sufletul care depinde de carne. (Tom. 29. Tom. 87)

113. Ucenicii i-au spus [lui Iisus]: În ce zi va veni împărăţia ? [Iisus a răspuns]: Ea nu va veni în chip văzut . Nu se va spune: „Iată, în partea [aceasta]” sau „Iată, în [partea] aceea”. Însă Împărăţia Tatălui se întinde pe pământ, iar oamenii nu o văd. (Tom. 3. Tom. 51. TGTom. 3. Mat. 24,23-28. Marc. 13,21-23. Luc. 17,20-25)

114. Simon Petru le-a spus: Maria să plece dintre noi, căci femeile nu sunt vred¬nice de Viaţă . Iisus a spus: Iată, eu o voi călăuzi [în aşa fel] ca s-o fac bărbat, ca să fie şi ea un suflet viu asemenea vouă, bărbaţilor. Căci orice femeie care se face bărbat va intra în Împărăţia Cerurilor. (Tom. 22. Gal. 3,28-29)

luni, 14 februarie 2011

Rugaciunea iertarii in 3 pasi:

"1. Doamne îmi cer iertare pentru tot ce am greşit faţă de toţi cei cu trup sau fără cu gândul, cuvântul sau cu lucrul , conştient sau inconştient, cu voie sau fără de voie, acum sau altă dată, intenţionat sau neintenţionat, în această viaţă sau în ori care altă viaţă. Amin!

2. Doamne iert absolut tot celor cu trup sau fără care au greşit faţă de mine cu gândul, cuvântul sau cu lucrul, conştient sau inconştient, cu voie sau fără de voie, acum sau altă dată, intenţionat sau neintenţionat, în această viaţă sau în ori care altă viaţă. Amin!

3. Doamne îmi cer iertare în faţa Ta şi a Întregii Tale Creaţii pentru absolut orice am greşit cu gândul, cuvântul sau cu lucrul, conştient sau inconştient, cu voie sau fără de voie, acum sau altă dată, intenţionat sau neintenţionat, în această viaţă sau în ori care altă viaţă. Amin!"

Pildă Budistă

"Maestre, aici in sat traiesc o multime de ermiti si intelectuali care se complac intro continua disputa, unii spunand ca lumea este infinita si eterna, ceilalti ca ea este finita si muritoare ; unii spun ca sufletul moare impreuna cu corpul in timp ce ceilalti ca el traieste etern si asa mai departe. Ce poti sa spui Maestre in ceea ce ii priveste ? "
Privindui, Buddha le-a raspuns :
"Candva, demult traia un rege care chemandu-si servitorii le-a spus :
Adunati-va cu totii, servitori credinciosi, apoi mergeti de strangeti la un loc pe toti oamenii nascuti orbi din imparatie, pentru a le arata un elefant "
"Prea bine, marite rege" au spus servitotii, dupa care fiecare a plecat spre a indeplini voia regelui lor.

Cand toti cei nascuti orbi au fost adunati in locul desemnat de rege, acesta a venit in mijlocul lor si le-a spus, " Acesta este un elefant ".Apoi unui orb i-a prezentat capul elefantului, altui orb i-a prezentat trompa, altuia urechea si asa mai departe, spunandu-i fiecaruia ca ceea ce i-a aratat a fost un elefant.

De fiecare data regele cand prezenta elefantul unui orb, il intreba pe acesta, " Asadar orbule, ai vazut cum arata un elefant ? Spune-mi acum, ce fel de lucru este un elefant ? "

Cei carora li s-a prezentat capul elefantului au spus ca elefantul este ca o oala. Apoi cei carora li s-a aratat urechea au spus ca elefantul este ca un cos de fructe ; cei carora li s-au aratat coltii de fildes ai elefantului au spus ca elefantul este ca un plug, cei carora li s-au aratat trunchiul elefantului au spus ca elefantul este ca un granar ; cei carora li s-au aratat picioarele au spus ca elefantul este ca si coloana care sustine un templu ; cei carora li s-au aratat coada au spus ca elefantul este ca o perie.

Apoi toti orbii adunati in aceea piata au inceput sa se imbranceasca si sa tipe, " Asa arata elefantul ! ", " Ba nu, elefantul arata asa ! ", " Ba da! ", " Ba nu! ". In curand lucrurile au scapat de sub control si orbii s-au luat la bataie.

Apoi maestrul a incheiat, spunand : " La fel sunt si acesti predicatori si intelectuali care vorbesc la nivel teoretic de lucruri pe care ei nu le-au vazut….. Prin ignoranta lor sunt exact ca orbii din povestea cu imparatul : certareti si deformand realitatea intr-un fel sau altul "

luni, 6 decembrie 2010

+ Ce sunt Virtuţile?

Ce sunt Virtuţile?

Virtuţile sunt cele mai înalte calităţi divine cu care a fost înzestrat omul pentru ca prin intermediul lor acesta să poată manifesta Divinitatea, ele cuprinzându-se una pe alta într-o ordine bine prestabilită de Bunul Dumnezeu!
Toate virtuţile existente sunt conţinute de o singură virtute divină şi anume Iubirea!
A manifesta Iubirea înseamnă a manifesta virtuţi precum Credinţa, Compasiunea, Smerenia, Pacea, Bunătatea, Înţelepciunea, Inteligenţa,Voinţa, Răbdarea, Curajul, Puterea, Cunoaşterea şi cu toate aceste pe însuşi Dumnezeu!

Diferenţa între un înger şi un demon este că cel din urmă nu poate manifesta cea mai puternică dintre virtuţi şi anume Iubirea, însă la fel ca şi îngerul poate manifesta oricare altă virtute mai ceva decât un om în trup, dar toate bine înţeles din interes!

+ Ce este Eliberarea de Ignoranţă?

Ce este Eliberarea de Ignoranţă?

Eliberarea de Ignoranţă este eliberarea din lanţurile întunericului şi Comuniunea Tainică cu Dumnezeu a Tot Cuprinzătorul! Este punctul în care OM-ul este cu adevărat un KŞA(zeu) - un Fiu a Lui Dumnezeu/al Luminii şi înceteză a mai fi un fiu al omului ignorant.

Este starea în care omul este conştient de propria sa natură având culoare aurei doar verde fosforescent (auriu+verde) şi reprezintă începutul Elevării Divine! Abia în acest moment se poate spune că omul eleveză! Pănă la această elevare nu facem decât eforturi de a îndrepta greşelile şi de a nu mai fi ignoranţi ajungând astfel unde eram înainte de a cadea!
Ignoranţa reprezintă sursa tuturor suferinţelor noastre, dar Eliberandu-ne de ea simţim Armonia şi Iubirea lui Dumnezeu aşa cum o şi primim de fapt, dar nu suntem conştienţi de ea!

Această Eliberarea este unul dintre cele mai importante lucruri pe care trebuie să le realizăm pe acestă planetă!

sâmbătă, 4 decembrie 2010

+ Ce sunt Siddihs-urile(Perfecţiunile)?

Ce sunt Siddihs-urile(Perfecţiunile)?

Siddish este un cuvânt sanscrit ce înseamnă calitate specială sau perfecţiune şi se referă la ceea ce oamenii moderni numesc Putere Paranormală!

Aceste perfecţiuni sunt prezente în fiecare dintre noi într-o stare mai mult sau mai puţin latentă!
Ele sunt clasate în principiu ca 8 perfecţiuni majore şi 32 perfecţiuni minore! Ele pot fi de origine psihică sau spirituală!
Câteva exemple sunt: Clarvederea, Clarauzul, Clarmirosul, Telepatia, Dedublarea, Dematerializarea/Materializarea, Teleportare, Bilocaţia, Levitaţia, Invizibilitatea, Inedia,Telekinezia, etc.

Despre ele se spune că nu e bine sa ţi le doreşti cu ori ce preţ deoarece poţi rămâne la acel nivel de fachir al celui care face demonstraţii deşarte fără a mai fi conştient de scopul său în viaţă.
Ele sunt date doar în folosul maestrului şi umanităţii! Activarea lor se face forţat sau odată cu elevarea! Iisus Hristos avea perfecţiunile active folosindu-le în diverse situaţii pe Calea pe care a mers!

Cu ajutorul acestora omul poate urca, dar şi cădea!
Doar OM-ul care urmează şi aspiră către Lumina şi Iubirea lui Dumnezeu poate să le folosească conform Voii Acestuia!
Aceasta este adevărata natură a OM-ului!

Pentru a putea trezi şi folosi într-un mod benefic aceste perfecţiuni trebuie să avem Focul Interior(Kundalini) trezit conform Voi Domnului prin controlul absolut asupra a trei factori importanţi precum energia mentală, respiraţia şi energia sexuală, el reprezentând Forţa Vitală Primordială sau Forţa Generativă care ne menţine în viaţă şi ne oferă resursele necesare pentru a eleva! (vezi mai multe informaţii despre Focul Interior la Intrebări şi Răspunsuri)

Cateva Siddihs explicate:
1. Clarauzul:
- Capacitatea de a primi răspunsuri la întrebari şi idei "geniale" de la entităţile din astral.
2. Telepatia:
- Capacitatea de a comunica mental cu alte persoane prin imagini şi cuvinte(dialog).
3. Clarmiros:
- Capacitatea de a simşi mirosul a ceea ce ne înconjoara fără a intra în contact cu el, dar şi de a simţi mireasma Sfântului Duh numit de alchimişti Mercurul Filosofilor.
4. Clarviziunea:
-Capacitatea de a putea vedea entităţile din astral sau din alte lumi superioare sau inferioare; şi a unor momente din alte vieţi anterioare sau viitoare, personale sau ale altui individ, etc.
5.Telekinezia:
- Capacitatea de a mişca/manipula obiecte de la distanţă cu puterea gândului, voinţei.
6. Invizibilitatea:
- Capacitatea omului de a nu reflecta lumina permiţându-i să treacă prin el atunci când doreşte.
7. Dedublarea:
- Capacitatea de decorporalizare, iesirea constienta in astral cu sufletul! Debarasare temporară de corp rămânând conştienţi în acelaşi timp!
8. Bilocaţia:
- Capacitatea de a fi în doua sau mai multe locuri deodată.
9. Teleportare:
- Capacitatea de dematerializare şi materializare oriunde în spaţiu.
10. Inedia:
- Capacitatea de a supravieţui hrănindu-te cu prană-> nu mai eşti dependent de hrana fizică.
11. Levitaţia:
- Capacitatea de a nu simţi greutatea fizică – capacitatea de a dezvolta antigravitaţia.
12. Materializarea şi Dematerializarea:
- Capacitatea de a materializa şi dematerializa orice după dorinţă!

Mai multe informaţii + tehnici în cursuri!

duminică, 21 noiembrie 2010

+ Cine/Ce este Dumnezeu?

Cine/Ce este Dumnezeu?

Mai complex: Cine este Dumnezeu sau ce anume este El şi unde se găseşte El?

Acesta putem spune că este o întrebare pe cât de copilărească pe atât de serioasă care pe unii căutători de Adevăr îi urmăreşte toată viaţa!

Dumnezeu nu este o entitate exterioară nouă sau lucrurilor care ne înconjoară, El este Întregul, Tot ceea ce există la interior şi la exterior!
El este Existenţa şi NonExistenţa, Fiinţă şi Nefiinţă, Cel de Necuprins care a dat tututor lucrurilor şi fiinţelor formă şi viaţă din EL Însuşi prin EL Însuşi!
Vracii îl numesc Marele Spirit fară formă din care s-a născut Universul cu Formă! Fiecare stea, planetă, om, animal, planta sau orice altă fiinţă sau obiect sunt manifestări unice ale SALE!

EL se află atât în noi cât şi în jurul nostru! Pentru al cunoaşte nu trebuie decât să medităm la propria noastră natură!

"[...]s-a oprit şi o voce i-a spus:
Dumnezeu Tatăl nu este un bătrân venerabil, nu este materie. EL este însuşi Spiritul Universului - viaţa şi mişcarea acestuia. Expiraţia SA este Lumină,Culoare şi Sunet; Inspiraţia SA este Iubire, Adevăr şi Dreptate. EL este Unic, Etern şi Sfânt. EL este începutul şi sfârşitul a tot şi toate. Totul este mişcare, vibraţie şi sunet.[...] - a spus vocea!" - Jurnalul Doctorului Sotirios Crotos (informaţie primită de acesta într-o dedublare spontană în timp ce se intreba daca Tatăl este la fel ca Fiul)

vineri, 4 iunie 2010

+ Ce este Luminarea Minţii(Iluminarea)?

Ce este Luminarea Minţii(Iluminarea)?

Luminarea Minţii este nivelul la care adeptul unei căi spirituale a ajuns prin revelarea Sinelui Suprem din inima sa! Inima este Mintea şi prin inima ajungi la Scanteia Divină care se afla în Cavitatea Orginială din centrul capului!
Are trei trepte de manifestare în legătură directă cu trei culori pe care le manifestă aura sufletului:

1. Aura emanată de suflet este de culoare Albastră! Este stadiul în care adeptul ajunge să fie ghidat de Maestrul Divin Interior(Scanteia Divină) devenind propriul său Maestru!
Acesta este obictivul principal pe care îl urmăreşte un Maestru spiritual autentic când îşi ghidează adepţii! Şi anume să le arate Calea cea mai scurtă şi eficientă fiecăruia dintre ei pentru a deveni Proprii Lor Maestri!

2. Aura emanată de suflet este de culoare Indigo! Este stadiul în care adeptul se reindentifică încet încet din nou cu propria sa Scanteie Divină conştientizând tot mai multe părţi din Adevăr!
De obicei la cest nivel adeptului încep să i se activeze de la Sine anumite siddhis-uri (perfecţiuni/puteri paranormale) gen clarvederea, claraudiţia, telepatia, etc.

3. Aura emanată de suflet este de culoare Violet! Este stadiul în care adeptul fiind din nou unul cu Scânteia sa Divină devine un Maestru Spiritual autentic pentru el şi cei din jurul său!

Ar mai exista o formă la acestă ultimă treaptă în care aura emanată de suflet este de culoare Argintie ce desemnează un Maestru Spiritual înascut! Aceşti indivizi fac parte din rândurile celor care nu au avut parte de o formă de limitare în vieţile trecute sau nu s-au mai întrupat în această lume până acum! Motivele pot fi nenumărate!

Mai multe informaţii găsiţi în curs!

Elias Artistul,
5 iunie 2010

joi, 20 mai 2010

+ Ce este Această Lume şi care este Rostul Ei?

Ce este Această Lume şi care este Rostul Ei?

Această întrebare ne frământă pe fiecare dintre noi măcar odată în viaţă când ne aflăm la un moment de cumpănă sau pur şi simplu filosofăm pe această temă! Răspunsul pare inexistent sau cel puţin relativ lăsând loc întotdeaună de o modificare scurtă sau radicală de concepţie!

Doresc să răspund la această întrebare pentru început prin intermediul Artei Alchimice încercând să ofer cât mai pe scurt şi la obiect ceea ce este şi care este rolul acestei lumi făcând o analogie între ea şi Procesele de realizare a Marei Opere urmând să dezvolt ulterior!

Lumea nu este decât acel "cuptor alchimic" de care noi "materia de prelucrat" avem nevoie pentru a ne curaţa de propriile noastre impurităţi ajutându-ne de "agentul alchimic" numit viaţă, scopul final fiind Perfecţionarea noastră, "Marea Operă"!

Răspunsul este interpretabil, iar mulţi dintre voi probabil nu vor vedea partea cea mai importantă din el! Puţină strădanie şi nu vă complicaţi în analize!

Viaţa ca şi agent alchimic am putea să o privim ca pe cel de-al doilea Argint Viu fără de care nimic nu ar trăi, dar în acelaşi timp el în stare liberă este toxic şi distruge viaţa! Acest lucru este posibil în funcţie de utilizarea sa, corectă sau incorectă!

În Arta Alchimică indiferent dacă ai tot ceea ce îţi este necesar realizării Marei Opere, dacă nu ştii cum să coordonezi Lucrarea atunci aceasta este compromisă fiind posibilă chiar pierderea vieţii adeptului din propria lui ignoranţă şi neştire! Necunoaşterea unui legi nu ne scuză de a răspunde în faţa ei!

Termenul "materie de prelucrat" nu se referă la noi ca şi trup, ci la noi ca şi fiinţe spirituale ce doresc să se elibereze de ignoranţa şi prostia în care au căzut, prin reindentificarea lor ca parte din Existenţă şi Non-existenţă! Această explicaţie nu include întreg amalgamul de fiinţe spirituale existente datorită simplului fapt că nu toate au recurs la autolimitarea fiinţei lor!

Această lume în schimb am putea să o numim de asemenea şi Marele Test prin care o fiinţă adecvat Luminată doreşte să-şi pună la încercare capacitatea de manifestare a Virtuţilor sale (Iubire, Credinţă, Înţelepciune, Răbdare, etc) interacţionând în acelaşi timp cu cele mai inferioare forme de manifestare interioară (ură, invide, răutate, etc.)!

Această lume a "fizicului" este singura lume în care se pot manifesta laolată fiinţele luminate şi cele întunecate!

Ne naştem deci cu un singur scop, adică pentru a ne perfecţiona! Viaţa ne oferă tot ceea ce îi cerem cu o singură condiţie: "Să ştim cum să cerem!", "Să ştim cum să ne folosim de ea!"


Elias Artistul,
20 mai 2010

Pe scurt:

Întruparea Umană reprezintă Cuptorul Filosofic al fiinţei spirituale ce aspiră către Perfecţiunea Divină!”